วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ไว้ทุกข์กี่วันดี

"ทุกข์มีไว้ให้กำหนดรู้
รู้แล้วก็ละ
จะ
ไปไว้มันทำไม"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

บทความ