วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ณ ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโตชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๓ ตลาดศรีประจันต์ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๔๘ ๗๒๒
เวลาทำการ: ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เว้นวันจันทร์  (ไม่หยุดในวันนักขัตฤกษ์)
เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ไม่เสียค่าเข้าชม

ให้บริการ:
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า  - กิจกรรมทางการศึกษา
- นำชมกรณีมาเป็นหมู่คณะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น