วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

สูง

เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง                 เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน
ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน                 ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา
ใจสะอาดใจสว่างใจสงบ                      ใครมีครบควรเรียกมนุสสา
เพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลา                             เปรมปรีดาทุกคืนวันสุขสันต์จริง
ใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่า               ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิง
เพราะทำผิดพูดผิดจิตประวิง             แต่ในสิ่งนำตัวกลั้วอบาย
คิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตก                  จงรีบยกใจตนรีบขวนขวาย
ให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย                                ก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอย.


วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

ความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์ กลัวหรือเปล่า

ความกลัวคืออะไร?

พจนานุกรมให้คำจำกัดความของความกลัวว่า “ความรู้สึกกดดันที่เกิดจากความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น, หรืออันตราย หรือสิ่งเลวร้าย และอื่น ๆ เป็นต้น หรือโดยความคิดเช่นนั้น” มีความแตกต่างที่สำคัญมากในที่นี้ ความกลัวอาจเกิดจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง หรือเป็นจินตนาการเท่านั้น ความกลัวชนิดหนึ่งคือการตอบสนองต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นจริง ๆ อีกชนิดหนึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติ เป็นความรู้สึกที่ทำลายเมื่อความกลัวต่อความเจ็บปวด หรืออันตราย หรือสิ่งเลวร้ายเป็นเพียงแต่จินตนาการเท่านั้น เราจะดูในจุดนี้มากขึ้นภายหลัง มนุษย์ (และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย) มีสัญชาติญาณภายในเพื่อต่อสู้กับอันตรายที่จะเกิดกับร่างกาย หรือจิตใจ ซึ่งทำให้เกิดแรงผลักดันที่จะหลีกเลี่ยง เปลี่ยนแปลง หรือเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่บีบคั้น ความกลัวที่ทำให้เราหลีกเลี่ยงจากสุนัขที่กำลังเห่า เป็นปฏิกิริยาตอบสนองปกติต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น ร่างกายของคุณเตรียมที่จะรับมือกับความกดดันที่เกิดขึ้น ตามที่นักจิตวิทยาชื่อ วอลเตอร์ แคนนอน เรียกว่า “ปฏิกิริยาสู้หรือหนี” ความกลัวถูกจุดให้เกิดขึ้นเพื่อความพร้อมของร่างกาย ความวิตกเป็นอีกความหมายหนึ่งของความกลัว เป็นคำที่ใช้อธิบายอารมณ์หลาย ๆ อย่างกว้าง ๆ ความกังวล ความหวาดหวั่น ความรู้สึกอึดอัด เป็นลักษณะของความวิตกอย่างอ่อน ๆ ความวิตกอาจเกิดจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นจริง หรือจากจินตนาการเท่านั้น เมื่อคุณเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดัน การรู้สึกวิตกบ้างเป็นเรื่องปกติ สิ่งนี้เรียกว่าความกังวล “ธรรมดา” ซึ่งจะสามารถควบคุม และลดลงเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป นักแสดงหรือนักกีฬาบางครั้งเห็นว่า “ความตื่นเต้น” นี้เป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์ก่อนที่จะขึ้นบนเวที หรือก่อนลงแข่งขัน โดยการเปลี่ยนความตื่นเต้นนี้ไปเป็นพลังในการแสดงของเขา ซึ่งทำให้เขาสามารถทำได้ดีกว่า ความกังวลตามธรรมชาตินี้จะเพิ่มพลังให้คุณสามารถเผชิญกับการท้าทาย และทำให้ดีที่สุดเมื่อมาถึงเวลาสำคัญ

How to handle the change


"วิธีรับมือความเปลี่ยนแปลง"
เพราะคนเปลี่ยนไป หรือว่า เป็นเพราะอะไร ๆ มันเปลียนแปลงด้วยตัวของมันเอง
แต่
หลาย ๆ คนพูดว่า
Time change  People chage
เวลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน
เราจะหา "วิธี" รับมือกับความเปลี่ยนแปลงตามแนวที่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้
โปรดติดตามตอนต่อไป
To be continue


see  you  soon