วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

ที่เมืองหนองคาย - อุดร

พญานาค
ริมแม่น้ำโขง สุดเขตแดนที่เมืองหนองคาย
 ณ ตลาดท่าเรือ
ท่าเสด็จ ริมฝั่งแม่น้ำโขง
หนองคาย
สีสันแห่งศรัทธา
ณ พฤกษาแห่งความเชื่อ
คำชะโนด
 หลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย
พระคู่ใจ คู่บ้าน คู่เมือง
ชาวหนองคาย

บ้านดุง

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

อะไรกันน่ะ

ฝูงปลากะตักและปลาซาดีนจำนวนมหาศาลไปว่ายรวมตัวกัน
ที่ชายฝั่ง Acapulco ประเทศ Mexico หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสีนามิที่ประเทศญี่ปุ่น
คาดเดาว่าสาเหตุน่าจะมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ
แต่ก็ยังไม่มีรายงานแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ เพราะสถานที่ทั้งสองแห่งห่างจากกันร่วมพันๆไมล์
พวกปลาเนี้ย มันมีสันชาตญาณที่เอาตัวรอดดีนะ คิดว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ ๆ เลยในไม่ช้านี้...

ปฐมนิเทศเลื่อนชั้นตรวจบาลีสนามหลวง

การประชุมปฐมนิเทศ
กรรมการสนามหลวงแผนกบาลีแต่งตั้งใหม่ - เลื่อนชั้นตรวจ
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

๓๙.พระมหาคลองธรรม ป.ธ.๙
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

พิธีกรดำเนินรายการ "ธรรมะ ออน ไทม์ ตอน ธรรมะกับยุวชน"


ณ วัดลาวพุทธวงศ์ วอชิงตัน ดีซี

วัดลาวพุทธวงศ์
วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

อันชนกชนนีนี้รักเจ้า

เมื่อ
พ.ศ.๒๔๙๔
๓๑ ปีแห่งชีวิตของโยมแม่

แรมทาง ณ รอยธรรม

เมื่อคราว
เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน
อินเดีย เนปาล
เมื่อ ๑๙ ก.พ. - ๒ มี.ค.๕๔

พระปฏิภาณธรรมคณี

พระปฏิภาณธรรมคณี
(ธวัช ธมฺมสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพังงา
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี


ณ นครราชสีมา

บ้านใหม่ของโยมแม่
ท่านพระอาจารย์กิตติเมธี
ที่
นครราชสีมา
โคราชบ้านเฮา เด้อ

อ่างทอง

ณ ชาตสถาน
แห่งท่านพระอาจารย์กิตติเมธี
เมื่อ
คราวไปทำบุญครบ ๑๐๐ วัน
แห่ง
โยมพ่อ