วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ป่าโมก

ประวัติวัดป่าโมก

นายขนมต้ม วีรชนคนกล้าแห่งป่าโมก
แม่มะขาม คนงามบ้านป่าโมก

พระใหญ่แห่งวัดป่าโมก

แม่น้ำหน้าวัดป่าโมก

น่าคิด
จากวัดป่าโมก

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เป็นธรรม

เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ล้วนเป็นธรรมดาแห่งชีวิต