วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

@ อยุธยา

พระครูวิบูลจริยากร
เจ้าอาวาสวัดเสาธง ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
ถ่ายภาพร่วมกับพระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"
และสามเณรที่เข้าร่วมโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาวเฉลิมพระเกียรติ
ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

ณ จันทบุรี

องพจนกรโกศล
เจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญาราม
ถ่ายภาพร่วมกับ
พระมหากิจการ โชติปญฺโญ ครูใหญ่
พระเจ้าหน้าที่ พระอาจารย์ อาจารย์ฝ่ายฆราวาส และสามเณรนักเรียน
จากโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพฯ
พร้อมด้วยพระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม" จากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบัน
ชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ในโครงการ
"ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ"
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
สำนักสงฆ์สวนธรรมมงคลเจริญบุญ ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ป้ายโครงการ

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ตามหาความจริง ณ ภูสิงห์ เมืองบึงกาฬ

ตะวันลับขอบฟ้า ณ ชายคาแห่งอาราม

เมื่อพระจันทร์ลา ณ ขอบฟ้าตะวันก็เรือง

ความมืดมิดแห่งอวิชชา
บดบังสายตามิให้รู้เห็นตามเป็นจริง
ใช้ปัญญาเป็นแสงไฟส่องทุกสิ่ง
แล้ว
ความเป็นจริงก็กลับคืน

ณ ลานธรรม
คือลานที่ทำเพื่อให้มีธรรมบนลาน
รองรับนักปฏิบัติธรรม
เพื่อทำธรรมให้ปรากฏมี ณ พื้นที่แห่งลานใจ

หลวงพ่อพระสิงห์
พระประธาน ณ ลานธรรม

งามจริง คือ งามธรรม
มิใช่งามล้ำ เพราะเสแสร้ง

ปราการสู่ลานธรรม

หินปู่ตา
คลับคล้ายคลับคลาว่าเป็นหน้าคน

ความกล้าที่ถูกท้าทาย
จุดชมตะวันตกดิน
หรือแม้แต่พระจันทร์เยี่ยมหล้า
ต้องอาศัยความกล้า
ณ จุดนี้

โอบอุ้ม หรือ แทรกแซง
:
เมื่อความแข็งแกร่งแห่งหินกล้า
ถูกรากอ่อนแห่งพฤกษา
เข้าชอนไชสายธารธรรม ณ น้ำตกชะแนน (แดนในฝัน)

ชะแนน  แดนในฝัน
เพื่อให้รู้ว่าอะไร เป็น อะไร

ต้นไม้พึ่งน้ำ น้ำพึ่งลำธาร
คือ
นิยามแห่งการพึ่งพา ไม่มีใครอยู่ได้คนเดียว

เย็นนอก หรือจะสู้เย็นใน
:
เย็นน้ำใส 
ไม่เหนือเย็นใจ
ณ ความเย็นภายในอันงดงาม

น้ำจากฟ้า ณ สายธารา บนภูผากว้าง
กับการเดินทาง
ในสังสารวัฏฏ์อันไม่สิ้นสุด
หยุด
เมื่อไหร่
สำเร็จเมื่อนั้น

ภูลังกา ธรรมยาตราฟ้าเคียงตะวัน


ประวัติความเป็นมาของการสร้างพระธาตุภูลังกา

พระราชกฤษฎีกา
ประกาศยกภูลังกาขึ้นเป็นวนอุทยานแห่งชาติ

ก้าวแรก ณ บันไดนาค
ทางขึ้นนมัสการพระธาตุภูลังกา
พระเจดีย์ ๓ องค์
ระหว่างทางขึ้นภูลังกา เห็นเพียง ๒ องค์
อีกองค์อยู่ด้านหน้า

โดดเด่น  แต่เดียวดาย
แสงแก้วส่องธรรม ณ ถ้ำโพธิญาณ

ความงาม ณ จุดก่อนขึ้นองค์พระธาตุ