วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

@ อยุธยา

พระครูวิบูลจริยากร
เจ้าอาวาสวัดเสาธง ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
ถ่ายภาพร่วมกับพระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"
และสามเณรที่เข้าร่วมโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาวเฉลิมพระเกียรติ
ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

ณ จันทบุรี

องพจนกรโกศล
เจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญาราม
ถ่ายภาพร่วมกับ
พระมหากิจการ โชติปญฺโญ ครูใหญ่
พระเจ้าหน้าที่ พระอาจารย์ อาจารย์ฝ่ายฆราวาส และสามเณรนักเรียน
จากโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพฯ
พร้อมด้วยพระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม" จากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบัน
ชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ในโครงการ
"ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ"
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
สำนักสงฆ์สวนธรรมมงคลเจริญบุญ ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ป้ายโครงการ

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ตามหาความจริง ณ ภูสิงห์ เมืองบึงกาฬ

ตะวันลับขอบฟ้า ณ ชายคาแห่งอาราม

เมื่อพระจันทร์ลา ณ ขอบฟ้าตะวันก็เรือง

ความมืดมิดแห่งอวิชชา
บดบังสายตามิให้รู้เห็นตามเป็นจริง
ใช้ปัญญาเป็นแสงไฟส่องทุกสิ่ง
แล้ว
ความเป็นจริงก็กลับคืน

ณ ลานธรรม
คือลานที่ทำเพื่อให้มีธรรมบนลาน
รองรับนักปฏิบัติธรรม
เพื่อทำธรรมให้ปรากฏมี ณ พื้นที่แห่งลานใจ

หลวงพ่อพระสิงห์
พระประธาน ณ ลานธรรม

งามจริง คือ งามธรรม
มิใช่งามล้ำ เพราะเสแสร้ง

ปราการสู่ลานธรรม

หินปู่ตา
คลับคล้ายคลับคลาว่าเป็นหน้าคน

ความกล้าที่ถูกท้าทาย
จุดชมตะวันตกดิน
หรือแม้แต่พระจันทร์เยี่ยมหล้า
ต้องอาศัยความกล้า
ณ จุดนี้

โอบอุ้ม หรือ แทรกแซง
:
เมื่อความแข็งแกร่งแห่งหินกล้า
ถูกรากอ่อนแห่งพฤกษา
เข้าชอนไชสายธารธรรม ณ น้ำตกชะแนน (แดนในฝัน)

ชะแนน  แดนในฝัน
เพื่อให้รู้ว่าอะไร เป็น อะไร

ต้นไม้พึ่งน้ำ น้ำพึ่งลำธาร
คือ
นิยามแห่งการพึ่งพา ไม่มีใครอยู่ได้คนเดียว

เย็นนอก หรือจะสู้เย็นใน
:
เย็นน้ำใส 
ไม่เหนือเย็นใจ
ณ ความเย็นภายในอันงดงาม

น้ำจากฟ้า ณ สายธารา บนภูผากว้าง
กับการเดินทาง
ในสังสารวัฏฏ์อันไม่สิ้นสุด
หยุด
เมื่อไหร่
สำเร็จเมื่อนั้น

ภูลังกา ธรรมยาตราฟ้าเคียงตะวัน


ประวัติความเป็นมาของการสร้างพระธาตุภูลังกา

พระราชกฤษฎีกา
ประกาศยกภูลังกาขึ้นเป็นวนอุทยานแห่งชาติ

ก้าวแรก ณ บันไดนาค
ทางขึ้นนมัสการพระธาตุภูลังกา
พระเจดีย์ ๓ องค์
ระหว่างทางขึ้นภูลังกา เห็นเพียง ๒ องค์
อีกองค์อยู่ด้านหน้า

โดดเด่น  แต่เดียวดาย
แสงแก้วส่องธรรม ณ ถ้ำโพธิญาณ

ความงาม ณ จุดก่อนขึ้นองค์พระธาตุวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ป่าโมก

ประวัติวัดป่าโมก

นายขนมต้ม วีรชนคนกล้าแห่งป่าโมก
แม่มะขาม คนงามบ้านป่าโมก

พระใหญ่แห่งวัดป่าโมก

แม่น้ำหน้าวัดป่าโมก

น่าคิด
จากวัดป่าโมก

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เป็นธรรม

เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ล้วนเป็นธรรมดาแห่งชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

ธรรมะ ออน ไทม์ ณ ไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา

ป้ายประชาสัมพันธ์หน้างาน

นายสมิง สืบสกุล พิธีกรในงาน

นางโสภิญ เทพจักร์  กล่าวรายงาน

พระอาจารย์ขวัญชัย กิตฺติเมธี
บรรยายธรรม หัวข้อ "ศิลปะการคิด เปลี่ยนชีวิตจากข้างใน"

ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกับพระอาจารย์
และแขกผู้มีเกียรติ

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

ปัตตานี รุ่นที่ ๒ ที่ภูเขาหลง สงขลา

บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก
นกเขาดี
ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด
คือ
คำขวัญประจำจังหวัดปัตตานี
คณะพระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"
ถ่ายภาพร่วมกับ
พระครูศรีจริยาภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช้างให้ รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
คณะพระวิทยากร
และผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับ
พระครูศรีจริยาภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช้างให้ รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

บาละแห่งความทรงจำ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ
พระศาสนา พระมหากษัตริย์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา
พระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิต  "เพื่อชีวิตดีงาม"
จัดโครงการพุทธศาสนิกสัมพันธ์
ณ วัดบาละ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา  ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๕๓
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๗๐ คน
ภายใต้ความดูแลของหลวงพ่อพระครูปิยธรรมนิเทศก์
เจ้าอาวาสวัดบาละ
คณะสงฆ์ พร้อมทั้งอุบาสก อุบาสิกาชาววัดบาละ
ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสมพล เขมทตฺโต เจ้าคณะอำเภอยะหา - กาบัง
พระครูสถิตธีรธรรม
เจ้าอาวาสวัดยะหาธรรมาราม เจ้าคณะตำบลยะหา
ที่ได้เมตตาต้อนรับพระวิทยากรเป็นอย่างดี
และขออนุโมทนากับทุกน้ำใจของญาติโยมชาววัดบาละ
ที่ได้ถวายของฝากไม่ว่าจะเป็นลองกอง สะตอสด และสะตอดอง
ตลอดจนได้ถวายจตุปัจจัยเข้ากองทุนกลุ่มฯ
เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๗๐ บาท
มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอบุญจงรักษา
เทวดาจงคุ้มครองทุก ๆ ท่านให้มีแต่ความสุข ความเจริญ
ตลอดกาลนานเทอญ
สาธุ