วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

พระธรรมทูตอาสา ณ วัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่ สงขลา

ชุมทางหาดใหญ่
บนรถไฟ
ถวายภัตตาหารเพล
ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้ แด่พระอาจารย์ดร.ไกรวรรณ
และพระอาจารย์ขวัญชัย
ณ ร้านลุงไข่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

ยอดเรื่องเล่าจากอินเดีย ตอน "ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง"

ชายชาวมุสลิมสี่คนกำลังสวดมนต์อยู่ที่สุเหร่าแห่งหนึ่ง ด้วยเหตุบังเอิญ ชายคนหนึ่งเผลอพูดเรื่องบางอย่างซึ่งไม่ได้อยู่ในบทสวดมนต์ออกมา ชายคนที่นั่งอยู่ต่อจากเขาจึงร้องว่า
"เจ้าคนโง่ เจ้าได้พูดเรื่องอื่นออกมาในระหว่างที่เจ้ากำลังสวดมนต์อยู่ ดังนั้น การสวดมนต์ของเจ้าจึงไม่มีผลอะไร"
"แล้วเจ้าล่ะ" ชายคนที่สามร้อง "เจ้าก็พูดเรื่องอื่นออกมาเหมือนกัน ดังนั้น การสวดมนต์ของเจ้าก็ไม่มีผลเหมือนกัน"
ชายคนที่สี่ชื่อมุลลา พูดพึมพำกับตนเองว่า
"พวกเขาทุกคนต่างพูดเรื่องอื่นแทรกระหว่างสวดมนต์กันทั้งนั้น เราคนเดียวเท่านั้นที่ไม่พูดอะไรเลย"

PH.D. PROVISIONAL CERTIFICATE FROM MAGADH UNIVERSITY INDIA

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาบัตรเปรียญธรรม ๙ ประโยค


รับพัดเปรียญธรรม ๙ ประโยค ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เมื่อคราวเป็นนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดียหลักฐานแห่งลมหายใจ


ลมหายใจแรกของข้าพเจ้า "ON AIR" บนโลกใบนี้
เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๘
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ตรงกับ
วันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕ ปี ขาล
ณ บ้านเลขที่ ๓ หมู่ ๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

แสง และ เงา : เพราะ "เขา" คู่กัน

เพราะเรา "คู่" กัน

โกธะ : หน้ากากแห่งความโกรธ

ฆ่าอะไร อยู่เป็นสุข
ฆ่าความโกรธเสียได้ ย่อมอยู่ เป็นสุข
โกธัง ฆัตวา สุขัง เสติ

วิริยะ : หน้ากากแห่งความสำเร็จ

อะไร ในหน้ากาก

พึ่งพาอาศัย คือ พาหนะสำหรับเดินทาง

little buddha filmed at this point ณ โรงแรมโคคารนา กาฐมัณฑุ เนปาล


ใจใหญ่

ชีวิต คือ การเดินทาง

สังสารวัฎฎ์อันยาวไกล
มิกว้างใหญ่เกินไขว่หา
มิล้ำลึกเกินอัตรา
ลองหลับตา แล้วจะเห็นตามเป็นจริง
ยอดเขา "เอเวอเรสต์"
อันความหวังตั้งไว้ให้สูงส่ง เพื่อเป็นธงนำเราก้าวไปหน้า
แม้นก้าวไปไม่ถึงกึ่งมรรคา ยังดีกว่ายืนเต๊ะท่าอยู่กับที่

บทความ