วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เพื่อชีวิตดีงาม ณ วัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่ สงขลา

       ๓๐ พฤษภาคม ถึง ๓ มิถุนายน นี้ กลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม" ได้รับอาราธนานิมนต์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้จัดอบรมพระธรรมทูตในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๒  ณ วัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่ สงขลา
       ในการนี้มีพระจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ รูป 
       คณะพระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม" จำนวน ๒๐ รูป จัดหลักสูตร Fa For D (Facilitator for development of decency)      "วิทยากรกระบวนการ   พัฒนางานกระบวนธรรม" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

บทความ