วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ป่าโมก

ประวัติวัดป่าโมก

นายขนมต้ม วีรชนคนกล้าแห่งป่าโมก
แม่มะขาม คนงามบ้านป่าโมก

พระใหญ่แห่งวัดป่าโมก

แม่น้ำหน้าวัดป่าโมก

น่าคิด
จากวัดป่าโมก