วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

How to handle the change


"วิธีรับมือความเปลี่ยนแปลง"
เพราะคนเปลี่ยนไป หรือว่า เป็นเพราะอะไร ๆ มันเปลียนแปลงด้วยตัวของมันเอง
แต่
หลาย ๆ คนพูดว่า
Time change  People chage
เวลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน
เราจะหา "วิธี" รับมือกับความเปลี่ยนแปลงตามแนวที่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้
โปรดติดตามตอนต่อไป
To be continue


see  you  soon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น