วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

ความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์ กลัวหรือเปล่า

ความกลัวคืออะไร?

พจนานุกรมให้คำจำกัดความของความกลัวว่า “ความรู้สึกกดดันที่เกิดจากความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น, หรืออันตราย หรือสิ่งเลวร้าย และอื่น ๆ เป็นต้น หรือโดยความคิดเช่นนั้น” มีความแตกต่างที่สำคัญมากในที่นี้ ความกลัวอาจเกิดจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง หรือเป็นจินตนาการเท่านั้น ความกลัวชนิดหนึ่งคือการตอบสนองต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นจริง ๆ อีกชนิดหนึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติ เป็นความรู้สึกที่ทำลายเมื่อความกลัวต่อความเจ็บปวด หรืออันตราย หรือสิ่งเลวร้ายเป็นเพียงแต่จินตนาการเท่านั้น เราจะดูในจุดนี้มากขึ้นภายหลัง มนุษย์ (และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย) มีสัญชาติญาณภายในเพื่อต่อสู้กับอันตรายที่จะเกิดกับร่างกาย หรือจิตใจ ซึ่งทำให้เกิดแรงผลักดันที่จะหลีกเลี่ยง เปลี่ยนแปลง หรือเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่บีบคั้น ความกลัวที่ทำให้เราหลีกเลี่ยงจากสุนัขที่กำลังเห่า เป็นปฏิกิริยาตอบสนองปกติต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น ร่างกายของคุณเตรียมที่จะรับมือกับความกดดันที่เกิดขึ้น ตามที่นักจิตวิทยาชื่อ วอลเตอร์ แคนนอน เรียกว่า “ปฏิกิริยาสู้หรือหนี” ความกลัวถูกจุดให้เกิดขึ้นเพื่อความพร้อมของร่างกาย ความวิตกเป็นอีกความหมายหนึ่งของความกลัว เป็นคำที่ใช้อธิบายอารมณ์หลาย ๆ อย่างกว้าง ๆ ความกังวล ความหวาดหวั่น ความรู้สึกอึดอัด เป็นลักษณะของความวิตกอย่างอ่อน ๆ ความวิตกอาจเกิดจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นจริง หรือจากจินตนาการเท่านั้น เมื่อคุณเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดัน การรู้สึกวิตกบ้างเป็นเรื่องปกติ สิ่งนี้เรียกว่าความกังวล “ธรรมดา” ซึ่งจะสามารถควบคุม และลดลงเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป นักแสดงหรือนักกีฬาบางครั้งเห็นว่า “ความตื่นเต้น” นี้เป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์ก่อนที่จะขึ้นบนเวที หรือก่อนลงแข่งขัน โดยการเปลี่ยนความตื่นเต้นนี้ไปเป็นพลังในการแสดงของเขา ซึ่งทำให้เขาสามารถทำได้ดีกว่า ความกังวลตามธรรมชาตินี้จะเพิ่มพลังให้คุณสามารถเผชิญกับการท้าทาย และทำให้ดีที่สุดเมื่อมาถึงเวลาสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น