วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ณ บ้านไร่ปลายตะวัน วังน้ำเขียว นครราชสีมา

สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
คณะพระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"
 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม Dear's Story เรื่องนี้ เพื่อที่รัก
ณ บ้านไร่ปลายตะวัน วังน้ำเขียว นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓