วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ทอดผ้าป่าสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม ณ ชาติสถาน อาจารย์ดร.ไกรวรรณ กาฬสินธุ์