วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ดาร์จีลิ่ง : เมืองมิ่งฟ้า มหาศิขรินทร์ (ณ ความสูง ๒๑๓๔ เมตร)