วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

ความแตกต่างระหว่าง Minds the train กับ Trains the mind


What is the difference between a railway guard and a teacher ?


One minds the train while the other trains the mind.