วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

ณ ห้องบันทึกเสียงศรีสยาม

พระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"
โดยการนำของพระครูสิริวิหารการ
ประธานที่ปรึกษากลุ่มฯ
บันทึกเสียงบทสวดมนต์ประจำกลุ่มที่ใช้ในการอบรมฯ
 ณ ห้องบันทึกเสียงศรีสยาม
เมื่อค่ำวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓
โดยมีคุณโยมหิน โปรดิวเซอร์อารมณ์ดีแห่งศรีสยาม คอยดูแล และอำนวยความสะดวก
ทุกอย่าง จนการบันทึกเสียงสำเร็จด้วยดี
อนุโมทนากับคุณโยมสาธิต คล่องเวสสะเจ้าของห้องบันทึกเสียงศรีสยาม และโยมหินโปรดิวเซอร์อารมณ์ดี
มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์ฉบับสมบูรณ์ได้ที่