วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

ปัตตานี รุ่นที่ ๒ ที่ภูเขาหลง สงขลา

บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก
นกเขาดี
ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด
คือ
คำขวัญประจำจังหวัดปัตตานี
คณะพระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"
ถ่ายภาพร่วมกับ
พระครูศรีจริยาภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช้างให้ รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
คณะพระวิทยากร
และผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับ
พระครูศรีจริยาภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช้างให้ รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี