วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

รองประธานฝ่ายวิชาการกลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"

พระมหาดร.คลองธรรม ธมฺมาโภ / โอชาผล
(ป.ธ.๙, ศษ.บ.,พธ.ม.Ph.D.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

บทความ