วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2552

"ค่ายคุณธรรมนำชีวิต"พิธีเปิด
โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต


วันที่ 25 กันยายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ วัดห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรีวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552

12.00 - แขกผู้มีเกียรติ / ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนและรับเอกสาร บริเวณพิธี

13.00 - พิธีเปิดโครงการ

- พระชลญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปเสมาราม ประธาน

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พระอธิการสราวุธ จิตปัญโญ เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่ กล่าวต้อนรับ

- คุณศุภกร โนจา ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก

กล่าวสรุปความเป็นมาของศูนย์ ฯ.

- พระปลัดสุรศักดิ์ ปุณฺณวุฑฺโฒ ฝ่ายประสานงาน มมร. กล่าวรายงาน

- พระชลญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปเสมาราม ประธานในพิธี

กล่าวให้โอวาท เปิดโครงการฯ

( ถ่ายภาพที่ระลึก )13.30 - พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ / กติกาชีวิต, พิช่า

14.00 - “ตามหาหัวใจ” พบพระธรรมวิทยากร ประจำกลุ่ม

14.30 - สายน้ำแห่งชีวิต “The River of Life”

16.30 - อาบน้ำ พักผ่อน

18.00 - รับประทานอาหารเย็น

19.00 - ทำวัตรค่ำ / เจริญจิตภาวนา

20.00 - ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ “The River of Life สายน้ำแห่งชีวิต”

21.00 - ข้อคิดก่อนนิทรา / พักผ่อนอย่างมีสติ***************************************

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552

04.00 - 05.00 - ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว

05.00 - 06.00 - ทำวัตรเช้า / เจริญจิตภาวนา

06.00 - 06.45 - กายบริหารตาดู Down เท้าติดดิน

06.45 - 07.45 - พิธีทำบุญตักบาตร และรับประทานอาหารเช้า

07.45 - 08.30 - พักผ่อนตามอัธยาศัย

08.30 - 11.30 - วิชาการฐานธรรมะ

11.30 - 12.30 - รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 - 13.00 - พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.00 - 14.30 - สุดแต่ใจจะไขว่คว้า

14.30 - 16.30 - ดี 500

16.30 - 18.00 - อาบน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 - 19.00 - รับประทานอาหารเย็น

19.00 - 19.30 - ทำวัตรเย็น / เจริญจิตรภาวนา

19.30 - 21.30 - ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ “ ดี 500”

21.30 - 22.00 - การจัดตั้งชมรม ดีมั่นใจ D D Club ข้อคิดก่อนนิทรา ผักผ่อนอย่างมีสติ

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552

04.00 - 05.00 - ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว

05.00 - 07.00 - ทำวัตรเช้า / จิตภาวนา “แสงเทียนแสงธรรม”

07.00 - 07.45 - รับประทานอาหารเช้า

07.45 - 08.30 - พักผ่อนตามอัธยาศัย

08.30 - 11.30 - Nobody (but you)

11.30 - 12.30 - รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 - 13.00 - รำลึกถึงผู้มีพระคุณ

13.00 - 14.30 - สรุปกิจกรรม / ขอขมาลาโทษ “ผูกพันด้วยห่วงใย ผูกใจด้วยห่วงธรรม”

พิธีปิด - แขกผูมีเกียรติ พร้อมกันบริเวณพิธี

- พระอาจารย์มหานภันต์ สนฺติภทฺโท หัวหน้าพระธรรมวิทยากร

สรุปผลการอบรม

- พระปลัดสุรศักดิ์ ปุณฺณวุฑฺโฒ ฝ่ายประสานงาน มมร. กล่าวรายงาน และ

นิมนต์ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่

- คณะพระธรรมวิทยากร

- ผู้ให้การสนับสนุน

- ผู้เข้ารับการอบรม

- ตัวแทนผู้เข้าอบรมกล่าวขอบคุณ

- ท่านพระครูปริยัติวราทร เจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา ประธาน

กล่าวปิดการอบรม

( ถ่ายภาพที่ระลึก ร่วมกับประธานในพิธี ผู้ให้การสนับสนุน )


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

บทความ