วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย

ผู้พิชิตคนอื่น คือผู้เก่งกล้าเข้มแข็ง
แต่ผู้พิชิตตนเองได้
คือผู้ทรงมหิทธานุภาพ
He who conquers others is strong ;
he who conqures himself is mighty.
เหลา จือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

บทความ