วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สายธารธรรม ณ น้ำตกชะแนน (แดนในฝัน)

ชะแนน  แดนในฝัน
เพื่อให้รู้ว่าอะไร เป็น อะไร

ต้นไม้พึ่งน้ำ น้ำพึ่งลำธาร
คือ
นิยามแห่งการพึ่งพา ไม่มีใครอยู่ได้คนเดียว

เย็นนอก หรือจะสู้เย็นใน
:
เย็นน้ำใส 
ไม่เหนือเย็นใจ
ณ ความเย็นภายในอันงดงาม

น้ำจากฟ้า ณ สายธารา บนภูผากว้าง
กับการเดินทาง
ในสังสารวัฏฏ์อันไม่สิ้นสุด
หยุด
เมื่อไหร่
สำเร็จเมื่อนั้น