วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ตามหาความจริง ณ ภูสิงห์ เมืองบึงกาฬ

ตะวันลับขอบฟ้า ณ ชายคาแห่งอาราม

เมื่อพระจันทร์ลา ณ ขอบฟ้าตะวันก็เรือง

ความมืดมิดแห่งอวิชชา
บดบังสายตามิให้รู้เห็นตามเป็นจริง
ใช้ปัญญาเป็นแสงไฟส่องทุกสิ่ง
แล้ว
ความเป็นจริงก็กลับคืน

ณ ลานธรรม
คือลานที่ทำเพื่อให้มีธรรมบนลาน
รองรับนักปฏิบัติธรรม
เพื่อทำธรรมให้ปรากฏมี ณ พื้นที่แห่งลานใจ

หลวงพ่อพระสิงห์
พระประธาน ณ ลานธรรม

งามจริง คือ งามธรรม
มิใช่งามล้ำ เพราะเสแสร้ง

ปราการสู่ลานธรรม

หินปู่ตา
คลับคล้ายคลับคลาว่าเป็นหน้าคน

ความกล้าที่ถูกท้าทาย
จุดชมตะวันตกดิน
หรือแม้แต่พระจันทร์เยี่ยมหล้า
ต้องอาศัยความกล้า
ณ จุดนี้

โอบอุ้ม หรือ แทรกแซง
:
เมื่อความแข็งแกร่งแห่งหินกล้า
ถูกรากอ่อนแห่งพฤกษา
เข้าชอนไช