วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ณ วัดเสาธง เมืองเก่า อยุธยาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
"วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี"
ณ วัดเสาธง ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓