วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

หลักฐานแห่งลมหายใจ


ลมหายใจแรกของข้าพเจ้า "ON AIR" บนโลกใบนี้
เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๘
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ตรงกับ
วันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕ ปี ขาล
ณ บ้านเลขที่ ๓ หมู่ ๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

บทความ