วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

ชีวิต คือ การเดินทาง

สังสารวัฎฎ์อันยาวไกล
มิกว้างใหญ่เกินไขว่หา
มิล้ำลึกเกินอัตรา
ลองหลับตา แล้วจะเห็นตามเป็นจริง
ยอดเขา "เอเวอเรสต์"
อันความหวังตั้งไว้ให้สูงส่ง เพื่อเป็นธงนำเราก้าวไปหน้า
แม้นก้าวไปไม่ถึงกึ่งมรรคา ยังดีกว่ายืนเต๊ะท่าอยู่กับที่

บทความ