วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

พระธรรมทูตอาสา ณ วัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่ สงขลา

ชุมทางหาดใหญ่
บนรถไฟ
ถวายภัตตาหารเพล
ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้ แด่พระอาจารย์ดร.ไกรวรรณ
และพระอาจารย์ขวัญชัย
ณ ร้านลุงไข่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บทความ