วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

ที่เมืองหนองคาย - อุดร

พญานาค
ริมแม่น้ำโขง สุดเขตแดนที่เมืองหนองคาย
 ณ ตลาดท่าเรือ
ท่าเสด็จ ริมฝั่งแม่น้ำโขง
หนองคาย
สีสันแห่งศรัทธา
ณ พฤกษาแห่งความเชื่อ
คำชะโนด
 หลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย
พระคู่ใจ คู่บ้าน คู่เมือง
ชาวหนองคาย