วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

ปฐมนิเทศเลื่อนชั้นตรวจบาลีสนามหลวง

การประชุมปฐมนิเทศ
กรรมการสนามหลวงแผนกบาลีแต่งตั้งใหม่ - เลื่อนชั้นตรวจ
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

๓๙.พระมหาคลองธรรม ป.ธ.๙
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี