วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

ณ วัดลาวพุทธวงศ์ วอชิงตัน ดีซี

วัดลาวพุทธวงศ์
วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา