วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ง่าย ๆ : ชีวิตอย่าคิดให้ยาก

เรื่องง่าย ๆ ของการมีชีวิตก็คือ อาหาร บ้าน เสื้อผ้า ยารักษาโรค
ถ้าเข้าถึงสี่อย่างนี้ได้ ชีวิตก็จะมีอิสระ และมีความสุข
ถ้าเข้าถึงสี่อย่างนี้ไม่ได้
ต่อให้มีเงินขนาดไหนก็จบ
โจน จันใด
คนปั้นดินเป็นบ้าน

บทความ