วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เอมเบดการ์

วันที่ 14 เมษายนนี้ นับเป็นวันสำคัญที่ตรงกับเทศกาลต่างๆ ในอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลเก็บเกี่ยวของชาวอินเดียทางภาคเหนือ วันปีใหม่และวันสำคัญทางศาสนาของชาวซิกข์ และที่สำคัญคือ เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.อัมเบดการ์ ผู้ทำให้พุทธศาสนาหวนกลับคืนสู่อินเดียอีกครั้ง

ดร.อัมเบดการ์ ท่านมีคุณูปการไม่เฉพาะแต่ชาวพุทธเท่านั้น แต่สำหรับคนอินเดียท่านเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ จนได้รับการขนานนามว่า “บิดาแห่งรัฐธรรมนูญอินเดีย” และเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของคนชั้นล่างในสังคม นอกเหนือจากเป็นนักกฏหมาย ผู้นำทางศาสนาพุทธท่านหนึ่งแล้ว ท่านยังเป็นนักปรัชญา นักคิด นักเขียน บรรณาธิการ และนักเคลื่อนไหวทางสังคมอีกด้วย

ดร.อัมเบดการ์ นามเต็มของท่านคือ บาบาสาเหบ พิมเรา รามจิ อัมเบดการ์ เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 1891 และเสียชีวิตลงในวันที่ 26 ธันวาคม 1956 ภายหลังท่านได้รับรางวัลทรงเกียรติ Bharat Ratna (อัญมณีแห่งอินเดีย) เป็นพลเรือนระดับสูงสุดของอินเดีย ในปี 1990 วันนี้จึงถือเป็นวันหยุดที่สำคัญวันหนึ่งของอินเดียทั่วประเทศ

บทความ