วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นิทานอักบาร์ ตอน มีอีกาทั้งหมดกี่ตัวในราชอาณาจักร

วันหนึ่งพระจักรพรรดิอักบาร์เสด็จพระราชดำเนินอยู่ในอุทยาน พร้อมกับบีร์เบิลขุนนางคนสนิท ในยามเช้าวันหนึ่งของฤดูร้อนที่อากาศปลอดโปร่ง และมีอีกาจำนวนมากบินโฉบไปมาอย่างสนุกสนานรอบๆ สระน้ำ ขณะทรงเพลิดเพลินชมอีกาอยู่นั้น พระเจ้าอักบาร์ก็ทรงนึกคำถามขึ้นมาได้ข้อหนึ่ง ทรงสงสัยว่ามีอีกาจำนวนเท่าใดกันแน่ในราชอาณาจักรของพระองค์
จึงมีพระราชดำรัสถามคำถามนี้กับบีร์เบิลผู้ที่ติดตามเคียงข้าง หลังจากหยุดคิดชั่วครู่ บีร์เบิลก็ตอบข้อสงสัยของพระองค์ว่า
“มีอีกาจำนวนทั้งหมด 95,463 ตัวในอาณาจักร พระเจ้าข้า”
พระเจ้าอักบาร์ทรงฉงนพระทัยกับคำตอบที่รวดเร็วและชัดเจนอย่างนั้น จึงทรงทดสอบบีร์เบิลอีกครั้ง โดยการตรัสถามคำถามว่า
“และถ้ามีอีกาจำนวนมากกว่าที่ท่านตอบมาล่ะ?”
บีร์เบิลกราบทูลตอบโดยไม่รีรอแต่อย่างใด
“ถ้ามีอีกามากกว่าที่ข้าพระองค์ได้ตอบไป นั่นคงเป็นเพราะว่าอีกาบางตัวนั้นเป็นแขกมาเยือนจากอาณาจักรใกล้เคียง”
พระเจ้าอักบาร์ก็ทรงมีพระดำรัสถามกลับมาอีกโดยทันที
“และถ้ามีอีกาจำนวนน้อยกว่านั้นล่ะ”
บีร์เบิลก็ตอบโดยทันทีเช่นกันว่า
“นั่นเป็นเพราะอีกาบางตัวจากอาณาจักรของพระองค์ได้ไปเที่ยวพักผ่อนในที่อื่นพระเจ้าข้า”
นี่คือไหวพริบปฏิภาณของบีร์เบิลขุนนางคนสนิทของพระเจ้าอักบาร์ ที่ทำให้พระเจ้าอักบาร์ทรงโปรดปรานยิ่งนัก ยังมีเรื่องเล่าสนุกๆ เกี่ยวกับพระเจ้าอักบาร์และบีร์เบิลอีกมาก

บทความ