วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปฏิบัติธรรม หรือ ทำเป็นปฏิบัติ

ปฎิบัติธรรม หรือ ทำเป็นปฏิบัติ

ตัวหนังสือที่นำมาเรียงต่อให้อยู่ใกล้กันจนสามารถสื่อความหมายได้นี้ แม้ว่าจะอยู่ใกล้ชิดติดกัน

แต่ความหมาย "ห่าง" กันโดยสิ้นเชิง

ปฏิบัติธรรม พวกหนึ่ง
ทำเป็นปฏิบัติก็อีกพวกหนึ่ง

ใกล้กันก็จริง แต่มันห่างไกลกันเหลือเกิน
ปฏิบัติธรรม คือ ทำกันอย่างจริง ๆ จัง ๆ

แต่ทำเป็นปฏิบัติ กลับตรงข้ามกันราวฟ้ากันเหว

บทความ