วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดวง "ตา" เห็น "ทำ"

"เป็นคนเกเร แล้วช่วยคนเหลือคนอื่น
ดีกว่า
เป็นคนดีแล้วไม่ช่วยเหลือใคร"
ประโยคข้างต้นนี้ออกมาจากปากของ
 โจอี้ บอย นักร้อง นักแสดงชื่อดังของเมืองไทยที่มองเห็นความเป็นคนที่ชอบ(ลงมือ)ทำ
เพราะเห็นความชอบธรรม
ของสิ่งที่ตัวเองมองตัวของตนเองผ่านตาที่เขาเป็นเจ้าของ
โจอี้ไม่มองตัวเอง
ผ่านตาของคนรอบข้างที่มองเห็นอย่างที่พวกเขามองเห็น
แต่ไม่ใช่สิ่งที่ โจอี้ เป็น
อย่างนี้เราจะเรียก โจอี้ ว่าเขาได้ "ดวงตาเห็นทำ"
ก็คงจะไม่ผิด
แล้วคุณล่ะได้ "ดวงตาเห็นทำ" หรือยัง

บทความ