วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ก.ไก่ใส่กลอน

ก.ไก่ ใส่กลอน

ก.ไก่หมายถึงไก่ใช่เรื่องแปลก      ข.ไข่ใครทำแตกใช่เรื่องขำ
ฃ.ขวดเลิกใช้เขาไม่ทำ                 ค.ควายนำไถนาอยู่ทุกวัน
ค.คนขึงขังยังไม่ช่วย                    ฆ.ระฆังแสนสวยด้วยสีสัน
ง.งูใจกล้าถูกฆ่าฟัน                       จ.จานนั้นมีไว้ใส่แกงงู
ฉ.ฉิ่งตีดังฉั่งฉิงฉับ                        ช.ช้างไม่ขยับยืนมองอยู่
ซ.โซ่ล่ามไว้ให้คนดู                      ฌ.กระเฌอขึ้นคู่อยู่ริมทาง
ญ.หญิงโสภาน่าถนอม                  ฎ.ชฎาสวมพร้อมงามมิสร่าง
ฏ.ปฏักปักไว้ใกล้ใกล้นาง               ฐ.ฐานสร้างเอาไว้ใช้นั่งนอน
ฑ.มณโฑหน้าขาวสาวชาวยักษ์    ฒ.ผู้เฒ่าหลงรักดวงสมร
ณ.เณรเคร่งครัดจัดจีวร                  ด.เด็กง่วงนอนร้องไห้กวน
ต.เต่าหลังตุงแทนพุงป่อง              ถ.ถุงใส่กล่องจนพองอ้วน
ท.ทหารถือหอกและถือทวน           ธ.ธงล้วนนิยมสมชื่อไทย
น.หนูมากมายได้เคยเห็น                บ.ใบไม้ยามเย็นลมพัดไหว
ป.ปลาว่ายวนพ่นน้ำไป                   ผ.ผึ้งบินใกล้ต้องรีบแจว
ฝ.ฝาทนทานชำนาญปิด                 พ.พานตั้งชิดอยู่เป็นแถว
ฟ.ฟันครบคู่ดูวาวแวว                      ภ.สำเภาพร้อมแล้วเริ่มเดินทาง
ม.ม้าเอาไว้ขี่ดี่ที่หนึ่ง                       ย.ยักษ์หน้าบึ้งตึงตาขวาง
ร.เรือพายงัดคัดท้ายพลาง               ล.ลิงค่อนข้างจะซุกซน
ว.แหวนแสนสวยเกินจะแจก             ศ.ศาลามีแขกพักหลบฝน
ษ.ฤาษีรักการดัดตัวตน                    ส.เสือไม่มีขนคนไม่มอง
ห.หีบใส่ผ้าสีขาวเด่น                       ฬ.จุฬาน่าเล่นคลายหม่นหมอง
อ.อ่างล่ำลือชื่ออ่างทอง                 ฮ.นกฮูกนั้นต้องมีตาโต

บทความ