วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ความรู้ คือ อำนาจ


อัลวิน ทอฟเลอร์ [Alvin Toffler] นักอนาคตศาสตร์แห่งยุค กล่าวไว้ในหนังสือ Power Shift ที่สร้างชื่อว่า อำนาจมี ๓ ระดับ
คือ

อำนาจระดับต่ำได้แก่การใช้กำลัง
อำนาจคุณภาพระดับปานกลางได้แก่การใช้เงินตรา
อำนาจทั้งสองประเภทนี้จะหมดไป
หากผู้ใช้ไม่สามารถครอบครองกำลังและเงินตราได้อีกต่อไป
อำนาจคุณภาพสูงสุด ที่ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพูน
คือ
ความรู้

บทความ