วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รัก ต้องยอมเปลี่ยนแปลง

"It is not the strongest of the Species that survive nor the most intelligent
the one most responsive to change."
ผู้ที่จะอยู่รอด ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุด หรือ ฉลาดที่สุด
แต่เป็นผู้ที่ปรับตัวให้เข้ากับ
ความเปลี่ยนแปลง
ได้ต่างหาก"
Charles Darwin

บทความ