วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ธรรมะติดฟิล์ม ตอน ความกล้า คือ คาถาที่แท้จริง

"สมัยที่ข้ายังอ่อนหัด และท่านช่วยฝึกข้า
จำได้ไหมท่านบอกอะไรข้า
ท่านบอกว่า
พลังที่แท้จริง มิได้อยู่ที่คาถาที่เราเสก
แต่
อยู่ที่ความสามารถในการกล้าตัดสินใจต่างหาก"
เซรีน่า พระแม่วินิจฉัย
จาก


บทความ