วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

india in the world

38 % ของแพทย์ในอเมริกา เป็นคนอินเดีย

12 % ของนักวิทยาศาสตร์ในอเมริกา เป็นคนอินเดีย

28 % ของลูกจ้าง IBM ทั่วโลก เป็นคนอินเดีย

17 % ของลูกจ้าง INTEL ทั่วโลก เป็นคนอินเดีย

36 % ของลูกจ้าง องค์กร NASA เป็นคนอินเดีย

34 % ของลูกจ้าง Microsoft เป็นคนอินเดีย

สันสกฤตเป็นภาษาแม่ของยุโรปทั้งหมด

นิตยสาร Forbes รายงานในปี 1987 ว่าภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์

หมากรุกประดิษฐ์ขึ้นในอินเดีย

พุทธยาน (Budhayana) เป็นบุคคลแรกที่คำนวณค่า pi (3.14) และอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ Pythagorean Theorem เขาค้นพบสิ่งนี้ในศตวรรษที่ 6 เป็นเวลานานก่อนนักคณิตศาสตร์ชาวยุโรป

Aryabhatta จากอินเดียเป็นคนคิคค้นเลข 0 ขึ้น

อินเดียเป็นผู้ประดิษฐ์ระบบตัวเลขขึ้น

พีชคณิต ประดิษฐ์ขึ้นในอินเดีย

พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคิวลัส มาจากอินเดีย

ผู้จัดการใหญ่ของ Hewlett Packard คือ ราจีฟ คุปตะ (Rajiv Gupta) เป็นคนอินเดีย

ผู้ประดิษฐ์ Pentium chip ที่ 90 % ใช้ในระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน คือ วิโนด ดาห์ม (Vinod Dahm) เป็นคนอินเดียเช่นกัน

ผู้ก่อตั้งและสร้าง Hotmail คือ ซาเบียร์ ภาเตีย (Sabeer Bhatia) มาจากอินเดีย

ในอินเดียมีหนังสือพิมพ์ต่างๆ มากกว่า 5600 ฉบับ และนิตยสารกว่า 3500 ฉบับ ซึ่งมีผู้อ่านราว 120 ล้านคนต่อวัน

Sushruta จากอินเดีย คือ บิดาแห่งศัลยกรรม ที่ราว 2600 ปีมาแล้ว เขาและนักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพในยุคนั้นได้ทำศัลยกรรมที่ซับซ้อน เช่น แขนขาเทียม รอยแตก นิ่วในกระเพาะปัสสวะ ศัลยกรรมพลาสติก และศัลยกรรมสมอง

Lashmi Mittal เป็นผู้ที่รวยที่สุดเป็นอันดับห้าของโลก และเป็นผู้ที่รวยที่สุดในประเทศอังกฤษ เขามีบ้านในอังกฤษที่ราคาแพงติดอันดับที่สุดในโลก ราว 70 ล้านปอนด์

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่า เราเป็นหนึ้คนอินเดียอย่างมากที่สอนให้เรารู้วิธีนับเลข ถ้าปราศจากสิ่งนี้แล้ววิทยาศาสตร์ก็ไร้คุณค่า

อินเดียมีกองทัพที่ใหญ่มากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก ด้วยทหารมากกว่า 1.5 ล้านนาย

บทความ