วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วันชาติอินเดีย


แม้ว่าอินเดียได้รับอิสรภาพในวันที่ 15 สิงหาคม 1947 (ซึ่งวันนั้นถือเป็นวันประกาศเอกราชของอินเดีย) แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรของตนเองใช้ รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้น นำโดย ดร.อัมเบดการ์ ได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 1947 หลังการประชุมและเปิดอภิปรายสาธารณะอย่างกว้างขวาง รัฐสภาได้ลงนามอนุมัติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันที่ 24 มกราคม 1950 จากนั้นอีกสองวันก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที่ 26 มกราคม 1950 อินเดียจึงได้ถือเอาวันนั้นเป็นวันชาติ (Republic Day of India) ที่อินเดียได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐอย่างสมบูรณ์
india-republic-day01
ประเทศอินเดียได้จัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญนี้ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในนครหลวงนิวเดลี ทุกปีจะมีขบวนพาเรดตระการตาจัดขึ้นที่นี่ ขบวนพาเรดจะเริ่มจากเชิงเขา Raisina ใกล้กับ Rashtrapati Bhavan ทำเนียบของประธานาธิบดี ไปตาม Rajpath ผ่าน India Gate และ Red Fort ในขบวนพาเรดมีกองทัพทุกหน่วยเข้าร่วมสวนสนามในชุดเครื่องแบบที่ตกแต่งประดับประดาสวยงาม ประธานาธิบดีของอินเดียซึ่งถือเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังติดอาวุธอินเดียจะเป็นผู้ตรวจพลสวนสนาม ในขบวนพาเรดยังตามด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายจากรัฐและภูมิภาคต่างๆ ของอินเดีย รวมทั้งเสียงเพลงและดนตรีครึกครื้นตลอดขบวน ปิดท้ายด้วยการแสดงการบินผาดโผนโดยเครื่องบินเจ็ทของกองทัพอากาศ และงานนี้จะมีการถ่ายทอดสดและกระจายเสียงไปทั่วประเทศ อีกทั้งการเฉลิมฉลองดังกล่าวนี้ยังจัดขึ้นในเมืองหลวงต่างๆ ของแต่ละรัฐอีกด้วย
วันที่ 26 มกราคม วันชาติของอินเดีย หรือที่เรียกว่า Republic Day of India จึงถือเป็นวันที่สำคัญที่สุดทางประวัติศาสตร์ของอินเดีย ซึ่งเป็นวันที่รัฐธรรมนูญของอินเดียได้ประกาศใช้เป็นครั้งแรก และอินเดียได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐ ถือว่าอินเดียก็ได้กลายเป็นเอกราชโดยแท้ สานฝันของมหาตมะ คานธีและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียจำนวนมากให้กลายเป็นความจริงในที่สุด

บทความ