วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อย่าเสีย "ศูนย์"


No matter what you've lost but the one you should not is hope.
สูญเสียอะไรก็ได้
แต่อย่าสูญเสียกำลังใจในชีวิต

บทความ