วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เขียนดี ต้องมีเคล็ด

ต้อง "ถึง" พร้อม ๔ ประการ
๑.เรื่องถึง
๒.อารมณ์ความรู้สึกต้องถึง
๓.ความสามารถในการใช้ถ้อยคำ
๔.ต้องถึงผู้อ่าน

บทความ