วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ถอย

"ครั้นเราจะรุกก็ไม่แลเห็นชัยชนะ จะถอยเล่าก็รังแต่จะถูกเย้ยหยัน
แต่เรายังไม่เสียเปรียบเลยในยุทธภูมินี้ ถอยเท่านั้นเป็นทางที่ดีที่สุด"
เป็นวาทะสามก๊ก
ในการตระเตรียมกำลังไพร่พลในการถอยทัพของอ้วนเสี้ยว

บทความ