วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เกียรติภูมิที่ยิ่งใหญ่

เกียรติภูมิที่ยิ่งใหญ่ ไม่ได้อยู่ที่เราไม่เคยล้ม แต่อยู่ที่เราลุกขึ้นทุกครั้งที่เราล้มต่างหาก"
ขงจื้อ

บทความ