วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

หยุด

 หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขาน และ การนั่งนับลูกประคำอะไร
 
เหล่านี้ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง... และ เปล่าเปลี่ยวของ เทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่าง
มิดชิดรอบด้าน ลืมตาขึ้น แล้วมองดู
 พระเจ้ามิได้ประทับอยู่เบื้องหน้าท่านเลย?  พระองค์สถิตอยู่ ณ ที่ซึ่งชาวนากำลังไถท้องทุ่งอันแข็ง

กระด้าง และคนทำถนนกำลังระดมแรงทุบก้อนหินให้แตก พระองค์
ทรงอยู่กับพวก เขาท่านกลาง เปลวแดด และ สายฝน
 เส้นผมที่เต็มไปด้วยคราบฝุ่น จงถอดอาภรณ์ ที่แสนสะอาดของท่านออก แล้วก้าวลงไปยังแผ่นดิน
ที่คละคลุ้งไปด้วยละอองธุลีบ้าง

รพินทรนาถ  ฐากูร

บทความ