วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

มือสติ

ลงมือทำ

ทำด้วยใจ

มีจุดยืน
มีพื้นฐาน

ใช้ปัญญา
ก้าวไปข้างหน้า

บทความ