วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เกมส์บัวบาน บัวหุบ


“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีผึ้งน้อยตัวหนึ่ง บินไปหาอาหาร ต่อมาก็มาเจอสระบัวแห่งหนึ่ง
ในสระบัวนั้น ก็มีทั้งบัวตูม มีทั้งบัวบาน บางดอกก็บานน้อย
บางดอกก็บานมาก บางดอกก็ยังไม่บาน
บางดอกก็เหี่ยวเลย
ผึ้งน้อยก็ลงไปจับที่ดอกบัวบาน ในตอนใกล้ค่ำ
ในขณะที่ผึ้งน้อยกำลังกินเกสรอย่างเอร็ดอร่อยอยู่นั้น บัวก็เลยหุบ”
เกมบัวบาน – บัวหุบ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกสติ สมาธิ ปฏิภาณไหวพริบ ความว่องไวในการเอาตัวรอด

อุปกรณ์ นิทานเกี่ยวกับบัว ดังนี้
“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีผึ้งน้อยตัวหนึ่ง บินไปหาอาหาร ต่อมาก็มาเจอสระบัวแห่งหนึ่ง ในสระบัวนั้น ก็มีทั้งบัวตูม มีทั้งบัวบาน บางดอกก็บานน้อย บางดอกก็บานมาก บางดอกก็ยังไม่บาน บางดอกก็เหี่ยวเลย ผึ้งน้อยก็ลงไปจับที่ดอกบัวบาน ในตอนใกล้ค่ำ ในขณะที่ผึ้งน้อยกำลังกินเกสรอย่างเอร็ดอร่อยอยู่นั้น บัวก็เลยหุบ”  (การเล่านิทานถ้ามีการพลิกแพลงจะสนุกมาก)

ระยะเวลา ๑๐ – ๒๐ นาที

วิธีดำเนินกิจกรรม

๑. ผู้นำกิจกรรมชี้แจงกติกาในการเล่นเกม แล้วให้ทุกคนนั่งโดยมีหัวเข่าชิดกัน ให้แบฝ่า
มือข้างซ้ายของตัวเองทุกคน และให้ใช้นิ้วมือข้างขวาของตัวเองไปวางที่ฝ่ามือของคนข้างๆ ถ้า
พูดคำว่า “บัวหุบ” ให้คนที่วางนิ้วบนฝ่ามือเพื่อนรีบยกนิ้วหนี ส่วนคนที่แบมือก็ให้หุบนิ้วมือของคนข้างๆ ให้ได้
๒. ผู้นำเกมเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่องบัว ควรเล่าแบบมีศัพท์ต่างๆ เข้ามาแทรกด้วย จะทำให้ผู้เล่นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา จะเล่าเป็นบัวอะไรก็ได้ ที่ไม่ควรลงที่คำว่า “บัวหุบ” แบบง่ายๆ
๓. พอถึงคำว่า “บัวหุบ” ผู้เล่นกิจกรรมทุกคนต้องเอานิ้วมือออกโดยเร็ว เพื่อให้รอดจากการถูกหุบ และต้องพยายามหุบมือผู้อื่นไว้ด้วย
๔. ผู้นำเกมสรุปกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

หมายเหตุ เกมบัวบานบัวหุบนี้ จะเอาเรื่องต่างๆ เข้ามาเป็นกติกาแทนคำว่าบัวบาน บัวหุบก็ได้ เช่น หนูตกถัง, ที่สุดในโลก,

บทความ