วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ปัญหาของท่านมุ้ย

"ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้เสมอ เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็ตาม
เราก็พักจากตรงนั้นไปก่อน
แล้วเปลี่ยน
ไปทำอย่างอื่น หรือหาทางผ่อนคลาย
ไปเล่นเกมบ้าง
ดูหนังบ้าง
เดี๋ยวก็คิดหาทางออกได้เอง
ที่สำคัญ
ต้องอย่าคิดว่าเป็นปัญหา แต่ให้คิดว่า
อุปสรรคทำให้เราเกิดความคิดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น"
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

บทความ