วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เสื้อผ้ากับแขนซ้ายขวา

"ธรรมดาภรรยาอุปมาเหมือนอย่างเสื้อผ้า ขาดแลหายแล้วก็จะหาได้
พี่น้องเหมือนแขนซ้ายขวา ขาดแล้วยากที่จะต่อได้"
เป็นคำคมวาทะของเล่าปี่ ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพี่น้องร่วมสาบาน
ที่มีความสำคัญมากกว่าลูกเมีย
 

บทความ